Kezdőlap

Miért hoztam létre ezt a honlapot?

Ezt az idézetet Dr. Sas Elemértől a tudós fizikustól idézem:

“A világ titkainak megfejtése és a megfejtett titkok tulajdonlása az köztulajdon, ugyanakkor annak mindenki számára hozzáférhetővé tétele, tehát az ismeretterjesztés az közérdek”!

Régi elképzelésem volt, hogy a közlekedésbiztonságról indítok egy honlapot, ami nem a hagyományos módon közelíti meg hétköznapi közlekedési problémáinkat…

ZÉRÓ TOLERANCIA a balesetveszélyes úthibás utakra!

 • a repedezett

  Veszélyes úthibák

  Veszélyes úthibák (jobbratartás szabály?!)

 • felgyűrődött
 • megsüllyedt
 • kátyús
 • nyomvályús
 • mart felületű utakra
 • valamint az elhanyagolt útpadkákra.

Ezek az útfelületi hibák képesek a járművek haladási irányát váratlanul megváltoztatni!

Az út építés és út javítás költséges és drága, de a közlekedők élete sem olcsó! Küzdj a közlekedés biztonságért, az életedért! A közutak biztonságosság szerinti megítélése (több más szempont figyelembe vétele mellett),  a minősítése, értékelése, csak akkor elfogadható, ha az adott úton, útszakaszon kialakult úthibák, a járműveknek, gépjárműveknek csúszó üzemmódjánál nem okoznak haladási irányváltozást, az egy nyomvonalon haladó járművek vezetőinek egyensúlyvesztést!, Ha igen, az út balesetveszélyes, javítani kell! Szükséges még, hogy legyen az úton érvényes, megengedett sebességgel közlekedőnek szabad mozgástere, az úttól síkbeli eltérés nélkül!

Ezt a vizsgálati módot kell bevezetni az utak vizsgálatánál!

A 6/1998 (III:11) KHVM rendeletben meghatározták, a 3.2 pontjában, az út ellenőrzések gyakoriságát.

Ezért azok az úthibák, amelyek az adott úton előírt, két útellenőrzés közötti cikluson túliak, nem történt intézkedés a kijavításukra, a Közút kezelője, mulasztást követ el, a közlekedőkkel szemben, az út, baleset és életveszélyességének a megszüntetésére! Az utak állapota akár jó, akár rossz, a közlekedésben, a közlekedés biztonságban döntő szerepe van! Ez a tény nem vitatható!

A közlekedés vizsgálatához, megértéséhez kiindulási alap szükséges. Ehhez a fizikai tudomány segítségét választottam. A közlekedés kényszerhelyzet, és amíg még élünk, nem szűnik meg!

A közlekedés mozgással, helyváltoztatással jár, manőverekkel (elindulás, gyorsítás, lassítás, fékezés, megállás, előzés, kanyarodás, tolatás, parkolás stb.) hajtjuk végre.

A mozgáshoz, helyváltoztatáshoz erő kell és ez az erő a súrlódási erő. A súrlódásnak 3 állapotát ismerjük:

 • a tapadó (nincs elmozdulás, nyugalmi helyzet van)
 • a gördülő (a jármű kerekei forognak az úton)
 • a csúszó ( a jármű kerekei nem forognak, csúsznak az út felületén)

Ahogy más esetekben, úgy a közlekedésben is, a súrlódás a kölcsönhatás révén érvényesül. A járművek, gépjárművek az út felületével kölcsönhatásban vannak. Közlekedés biztonsági szempontból ez a legfontosabb, mert ez határozza meg a haladási irányt. Az úthibák veszélyessége abban rejlik, hogy veszélyhelyzetben, a fékezésre kényszerülő gépjármű akaratunktól függetlenül, kiszámíthatatlanul megváltoztatja a jármű haladási irányát, az egy nyomvonalon haladó jármű vezetője pedig, egyensúlyát veszíti el. Ebben egyetértünk, ebben egyet kell értenünk, mert a közlekedésre ez a kiindulási alap és ez a tudományos magyarázat!

A közlekedés előre elképzelt, tudatos, összetett cselekvés, a mozgás legmagasabb formája.

Közlekedés biztonsági kérdéseknél hiányoznak a kiindulási alapok meghatározásai. Hiányosságok vannak az elméleti és gyakorlati képzésben, a vezetéstechnikai képzésben, a szabályok betarthatóságában, értelmezésében, helyszínelési gyakorlatban, a tudományok elsődleges figyelembe vételével, a szakvéleményeknél is hasonló okok, ez által az ítélkezések meghozatalában.

Úthibás utakon közlekedve, vészhelyzetben, az úthibák hatástalanná teszik a Közlekedési Hatóság erőfeszítéseit, a gépjárművek kifogástalan műszaki állapotban tartására, a Közlekedés Rendészet ellenőrzési és felügyeleti munkáját és nem utolsó sorban a gépjárművek tulajdonosainak áldozatát, a kifogástalan állapotban tartásra. Ugyan is az úthibák miatt, a műszaki állapottól függetlenül a balesetveszély változatlan marad.

Ha nem tanítják meg a közlekedőkkel az úthibás utak veszélyeit, sem az iskolákban, sem a tanintézetekben és nem vállalja fel egyetlen klub, vagy szervezet sem, akkor alakítsunk magunknak egyet!

A baleseti statisztikákban úthibából bekövetkezett baleset nincs is! Miért? A vétlen áldozat sok, tenni kell valamit. Az emberi életeket az utak jó állapotban tartásával is védeni lehet! Miért nem tesszük?

A kijelentésimet a kölcsönhatás elmélete is igazolja. Tanulmányomban ezekre adok magyarázatokat, hívom fel a figyelmet. A nyilvánosság elé tárom munkámat, kitéve bírálatoknak, kritikáknak, észrevételeknek, javaslatoknak,  ellenvéleményeknek és kérem  azokat,  akinek van véleménye, írja meg az info@rosszutak.hu-ra.

Egy biztos, ezt az anyagot indoklás nélkül elutasítani nem lehet, mert nagy része tudományos alapokon nyugszik. Az indoklás nélküli elutasítást el sem fogadnám!

A honlapomon olvasható anyagot elkészíthette volna állami, vagy civil szervezet, az Európai Unió Közlekedés Biztonsági Tanácsa, de magánszemély is! Én megtettem.

MINDEN TÉVES ÉS HIBÁS ELMÉLET VESZÉLYES ÉS KÁROS A TUDOMÁNYRA! EZ A KIJELENTÉS IGAZ, A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG TUDOMÁNYÁRA IS!

A közlekedésbiztonság problémáira a tudomány ad hiteles magyarázatot.

A közlekedés biztonság minden közlekedőnek első számú ügye, ezért aki ellátogatott a honlapomra hívja fel mások figyelmét is és ajánlja másoknak is. Tegyenek fel kérdéseket az anyagomból közlekedési szakembereknek és a válaszaikat vessék össze az itt megismert anyaggal. Kérdezzék arról a szakembereket, hogy milyen tényezők alapján, milyen körülmények és tulajdonságok alapján határozták meg a megengedett sebességhatárokat? Benne van-e a válaszukban a (sebesség-reakció idő)-reakció út-haladási irány(változás)- szabad mozgástér? Ez a közlekedésbiztonság kulcsa, legfontosabb tényezője! Ezt kell figyelembe venni az utaknál, a megengedett sebességhatárok megállapításánál, a gépjárművek végsebesség határánál!

Köszönettel: a honlaptulajdonos

A hitelességemhez