Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

A honlap működése során semmiféle személyes adatot nem gyűjt sütik (cookies) felhasználásával.

A honlap tulajdonosa Kucsera Zoltán (továbbiakban: Adatkezelő) minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait, harmadik félnek nem adja ki, az adatok biztonságos tárolásáról a legmesszebbmenőkig gondoskodik.

A honlapon működő Kapcsolati űrlap használata során megadott adatok adatbázisba nem kerülnek, nem tárolódnak el. Az űrlap csak egy email-t küld a honlap tulajdonosa részére.

Az Adatkezelőhöz az online felületen küldött adatok biztonságos webfelületen jutnak el a honlaphoz kapcsolt adatbázisába, és ott titkosított formában tárolódnak.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Telefon: +36 30 691 9394

Email: kucsera.zoli@gamail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) (GDPR)

Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztráció alkalmával  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: név, elérhetőség (telefon, email).

Az adatgyűjtés célja: kapcsolattartás.

Az adatok megismerésére csak a honlap tulajdonosa jogosult, harmadik félnek nem ad ki személyes adatokat.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az érintett kérésére kerülnek törlésre. A törlés tényéről az érintettek külön értesítést nem kapnak.

A regisztrált személy kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy soron kívüli törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) fordulhat.

A hatályos 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: https://net.jogtar.hu/

A GDPR magyar nyelvű verziója itt olvasható: http://naih.hu/